ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ SCRABBLE (*)

 

 

Το SCRABBLE είναι ένα παιχνίδι λέξεων για 2, 3 ή 4 παίκτες.

Σκοπός του παιχνιδιού είναι: ο σχηματισμός λέξεων που να συνδιάζονται μεταξύ

τους όπως στο σταυρόλεξο. Ο κάθε παίκτης χρησιμοποιεί πάνω στον πίνακα του

SCRABBLE γράμματα που υπάρχουν στο κουτί και έχουν διάφορες βαθμολογικές

αξίες και προσπαθεί να συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς τοποθετώντας

τα γράμματά του με τους καλύτερους συνδιασμούς και θέσεις, έτσι ώστε να

εκμεταλλεύεται τη βαθμολογική αξία των γραμμάτων και των ειδικών τετραγώνων.

Η τελική βαθμολογία για κάθε παιχνίδι μπορεί να είναι 500-700 βαθμούς ή ακόμα

περισσότερο, ανάλογα με την ικανότητα του παίκτη.

 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

 

Αφού καθοριστεί η σειρά των παικτών, παίρνουν όλοι από 7 γράμματα. (!)

 

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

 

1) Ο πρώτος παίκτης συνδιάζει 2 ή περισσότερα από τα γράμματά του για να

σχηματίσει μία λέξη και τα τοποθετεί οριζόντια ή κάθετα πάνω στον πίνακα,

έχοντας ένα γράμμα στο * μεσαίο τετράγωνο. Διαγώνιες λέξεις δεν επιτρέπονται.

2) Αφού υπολογιστούν οι βαθμοί του παίκτη, παίρνει τόσα γράμματα όσα έχει

χρησιμοποιήσει, ώστε να έχει πάντα 7 γράμματα στο αναλόγιό του.

3) Ο δεύτερος παίκτης, όπως και ο κάθε παίκτης, όταν έρθει η σειρά του,

προσθέτει ένα ή περισσότερα γράμματα στις λέξεις που υπάρχουν έτσι ώστε

να σχηματίζονται καινούργιες λέξεις. Ολα τα γράμματα που χρησιμοποιούνται

κάθε φορά πρέπει να τοποθετούνται σε μια σειρά οριζόντια ή κάθετα ώστε

να σχηματίζουν μία λέξη. Αν την ίδια στιγμή εφάπτονται ορισμένα γράμματα

σε άλλα παρακείμενα, πρέπει επίσης να σχηματίζουν νέες λέξεις. Ο παίκτης

βαθμολογείται για όλες τις λέξεις που σχηματίζονται ή τροποποιούνται από

το παίξιμό του.

4) Νέες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν:

   α) προσθέτοντας 1 ή περισσότερα γράμματα σε μία λέξη που υπάρχει στον

      πίνακα.

   β) τοποθετώντας μια λέξη κάθετα ή οριζόντια σε μία ήδη υπάρχουσα λέξη.

      Η νέα λέξη πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει κάποιο γράμμα μιας ήδη

      υπάρχουσας λέξης, ή να προσθέτει ένα γράμμα σε αυτή.

   γ) τοποθετώντας μια πλήρη λέξη παράλληλα σε ήδη υπάρχουσα λέξη, ώστε τα

      εφαπτόμενα γράμματα να σχηματίζουν επίσης νέες λέξεις.

5) Ο παίκτης δεν μπορεί να μετακινήσει τα γράμματα που υπήρχαν στον πίνακα

τη στιγμή που [ξανα]ήρθε η σειρά του να παίξει.

6) Τα δύο λευκά πλακίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν οποιοδήποτε επιθυμητό

γράμμα. Οταν παίζεται λευκό πλακίδιο ο παίκτης οφείλει να ανακοινώνει ποιό

γράμμα αντιπροσωπεύει. Το γράμμα αυτό δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια

του παιχνιδιού.

7) Αν ο παίκτης θέλει να αντικαταστήσει ένα ή πολλά γράμματα χάνει τη σειρά

του. Για να γίνει αυτό ξεχωρίζει τα γράμματα που θέλει να αντικαταστήσει,

τραβά ισάριθμα νέα γράμματα από το σύνολο και έπειτα τοποθετεί τα παλιά

γράμματα με τα υπόλοιπα του συνόλου.

8) Ολες οι λέξεις που υπάρχουν στο λεξικό επιτρέπονται εκτός από τα κύρια

ονόματα και γενικά όλες τις λέξεις που αρχίζουν από κεφαλαία, αυτές που έχουν

συντμήσεις ή που έχουν απόστροφο, καθώς και τις ξένες άκλιτες λέξεις.

Ο παίκτης μπορεί να συμβουλευτεί λεξικό μόνο για να ελέγξει την ορθογραφία της

λέξης. Κάθε ένσταση μπορεί να γίνει δεκτή πρίν να παίξει ο επόμενος παίκτης.

Αν η ένσταση γίνει αποδεκτή ο παίκτης παίρνει πίσω τα γράμματα που έβαλε και

χάνει τη σειρά του.

9) Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι ή να χρησιμοποιηθούν όλα τα γράμματα ή μέχρι

να σχηματιστούν όλες οι δυνατές λέξεις στον πίνακα.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

10) Οι βαθμοί κάθε παίκτη πρέπει να σημειώνονται κάθε φορά που ο παίκτης

παίζει. Η βαθμολογική αξία του γράμματος υπάρχει στην κάτω δεξιά γωνία του.

Η βαθμολογική αξία των λευκών πλακιδίων είναι μηδέν.

11) Οι βαθμοί κάθε λέξης είναι το άθροισμα της βαθμολογικής αξίας όλων

των γραμμάτων της λέξης που σχηματίστηκε ή συμπληρώθηκε από τον παίκτη

προσθέτοντας τους βαθμούς που παίρνει με το να έχει τοποθετήσει γράμματα

στα ειδικά τετράγωνα των επιπλέον βαθμολογιών.

12) Ειδικά τετράγωνα επιπλέον βαθμολογίας γραμμάτων: Ενα γαλάζιο τετράγωνο

διπλασιάζει τους βαθμούς του γράμματος που υπάρχει πάνω σε αυτό. Ενα μπλέ

τετράγωνο τους τριπλασιάζει.

13) Ειδικά τετράγωνα επιπλέον βαθμολογίας λέξης: Οι βαθμοί όλης της λέξης

διπλασιάζονται όταν κάποιο γράμμα της λέξης βρίσκεται πάνω σε ένα ρόζ

τετράγωνο. Τριπλασιάζονται όταν ένα γράμμα βρίσκεται πάνω σε ένα κόκκινο

τετράγωνο. Οι διπλές ή τριπλές αξίες γραμμάτων, αν υπάρχουν, πρέπει να

υπολογιστούν στην αξία της λέξης πριν αυτή διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί.

Αν η σχηματιζόμενη λέξη καλύπτει δύο ειδικά τετράγωνα επιπλέον βαθμολογίας

λέξεων τότε η αξία διπλασιάζεται (μετράει 4 φορές το γράμμα) ή τριπλασιάζεται

(μετράει 9 φορές το γράμμα) όπως απαιτεί η περίσταση.

Σημείωση: Το μεσαίο * τετράγωνο είναι ρόζ και επόμενο είναι οτι διπλασιάζεται

η αξία της πρώτης λέξης.

14) Ο παραπάνω διπλασιασμός ή τριπλασιασμός της επιπλέον βαθμολογικής αξίας

γραμμάτων ή λέξεων ισχύει μόνο για τον παίκτη που τοποθετεί πρώτος τα γράμματά

του πάνω σε αυτά. Σε συμπληρωματικές λέξεις τα γράμματα βαθμολογούνται όπως η

αναγραφόμενη αξία τους.

15) Οταν ένα λευκό πλακίδιο τοποθετηθεί πάνω σε ένα ρόζ ή κόκκινο ειδικό

τετράγωνο, το σύνολο της αξίας των γραμμάτων της λέξης διπλασιάζεται ή

τριπλασιάζεται, παρ'όλο που το λευκό δεν έχει βαθμολογική αξία.

16) Οταν ένας παίκτης σχηματίζει στη σειρά του δύο ή περισσότερες λέξεις,

το άθροισμα της κάθε μιας μετράει χωριστά. Τα κοινά γράμματα μετρούν (και με

την αξία της επί πλέον βαθμολογίας αν υπάρχει) στη βαθμολογία της κάθε μιας

από τις λέξεις.

17) Ο παίκτης που σε μια φορά θα παίξει και τα 7 από τα γράμματά του παίρνει

50 βαθμούς παραπάνω από τους βαθμούς της λέξης.

18) Στο τέλος του παιχνιδιού, ο παίκτης αφαιρεί από το σύνολο της βαθμολογίας

του το άθροισμα της αξίας των γραμμάτων που του έχουν μείνει. Αν κάποιος

παίκτης έχει παίξει όλα του τα γράμματα, τότε προσθέτει στην βαθμολογία του

και το άθροισμα της αξίας των γραμμάτων που έχουν περισσέψει στους άλλους

παίκτες.

 

(*) Οι κανόνες του παιχνιδιού SCRABBLE έχουν καθοριστεί από την εταιρία

    J.W.Spear & Sons PLC., της οποίας trademarks (κατοχυρωμένα ονόματα

    προϊόντος) είναι τα SCRABBLE και ΣΚΡΑΜΠΛ.

 

(!) Εχουν παραληφθεί κάποιοι από τους κανόνες, διότι δεν είχαν χρησιμότητα

    στην ηλεκτρονική έκδοση του παιχνιδιού.