Oficjalna lista dozwolonych dwuliterówek
(110 słów)


AD AG AJ AL AR AS AU AŻ
BA BE BO BU BY
CE CI CO
DA DE DO
EF EH EJ EL EŁ EM EN EŃ ER ES EŚ ET
FA FE FI FU
GĘ GO
HA HE HĘ HI HM HO HU
ID II IŁ IM IW IŻ
JA JĄ JE
KA KI KO KU
LA LI LU
MA MĄ ME MI MU MY
NA NI NO
OD OJ OK OM ON OŃ OP OS OŚ OT OZ
ÓD ÓS ÓW
PA PE PI PO
RE
SĄ SE SI SU
TA TĄ TE TĘ TO TS TU TY
UD UF UL UT
WE WU WY
ZA ZE
ŻE

Objaśnienia niektórych, mogących budzić wątpliwości, dwuliterówek:

CE, DE, EF, EL, EŁ, EM, EN, EŃ, EŚ, KA, PE, WU = nazwy liter wprowadzone do gry 1 lipca 2000 roku
AD = do... (np. ad 1, ad 2 itd.)
AG = aga (gatunek ropuchy) - forma dopełniacza liczby mnogiej
AL = ala (oddział jazdy rzymskiej) - forma dopełniacza liczby mnogiej
ER = era - forma dopełniacza liczby mnogiej
IW = iwa (gatunek wierzby) forma dopełniacza liczby mnogiej
OK = oko (np. na rosole) - forma dopełniacza liczby mnogiej
OP = op-art (kierunek w sztuce) - forma skrócona
OS = osa - jedna z dwu form dopełniacza liczby mnogiej
OZ = rodzaj wału polodowcowego
ÓD = oda - forma dopełniacza liczby mnogiej
ÓS = osa - jedna z dwu form dopełniacza liczby mnogiej
SU = drobna moneta francuska
UD = udo - forma dopełniacza liczby mnogiej
UT = uta, japońska forma poetycka - forma dopełniacza liczby mnogiej