Przedrostki Słowo Przyrostki Znaczenie Dzięki
  ebonit ~u~y masa otrzymywana przez wulkanizację kauczuku  
  ecu   waluta europejska, poprzedniczka euro  
  edredon ~a~u~y ptak morski z rodziny kaczkowatych  
  edykuł ~u~y w starożytności rodzaj kapliczki z frontonem na kolumnach  
  efeb ~a~y młodzieniec przygotowujący się do życia obyw.  
  efemeryczny ~m krótkotrwały, przemijający  
  efemeryda   istota, rzecz lub zjawisko nietrwałe  
  egotysta   człowiek odznaczający się egotyzmem  
  egotyzm ~u~y nadmierne zajmowanie innych własną osobą  
  egzegeza   objaśnienie, tłumaczenie, interpretacja  
  egzekwie   nabożeństwo żałobne przy trumnie zmarłego  
  egzema   przewlekłe zapalenie skóry; wyprysk  
  egzogenny ~m pochodzący z zewnątrz ustroju  
  ehe   odgłos wyrażający potwierdzenie  
  einstein ~a~u~y promieniotwórczy pierwiastek chemiczny  
  eis   nazwa dźwięku  
  ekrazyt ~u~y materiał wybuchowy  
  eksedra   półkolista nisza, kolumnada biegnąca po obwodzie wewnętrznym MAAW
  ekshibicjonista   człowiek pokazujący swe ciało bez zgody innych Kinga
s~ ekstern ~a~i~u uczący się poza szkołą; eksternista  
  ekwator ~a~u~y równik  
  ekwipaż ~e~u~y lekki powóz, zwykle luksusowy  
  elew ~a~i~y uczeń, szczególnie szkół wojskowych  
  elizja   opuszczenie w mowie lub piśmie głoski  
b~c~l~ elki   futro z tchórza  
  empire ~a~m styl w sztuce: późna odmiana klasycyzmu  
  endemia   stałe występowanie jakiejś choroby w danej miejscowości  
  enema   lewatywa  
  ensemble ~m scena zbiorowa w teatrze; ansambl  
  ententa   grupa państw prowadzących wojne przeciw państwom centralnym  
  eocen ~u~y druga epoka trzeciorzędu  
  eolski ~e~m o śpiewie: subtelny, delikatny  
n~p~ eon ~a~i~u~y era  
n~ eozoik ~i~u druga era w dziejach ziemi; proterozoik, algonk  
  epifity   rośliny rosnące na innych roślinach; porośla  
  epigon ~a~i~y naśladowca; propagator przebrzmiałych idei  
  epigram ~u~y krótki fragment jakiegoś utworu; motto  
  epigram ~u~y krótki utwór wierszowany o lekkiej, satyrycznej treści  
d~ epilacja   usuwanie włosów ze skóry  
  episkop ~u~y przyrząd do wyświetlania na ekranie rysunków papierowych  
  epistoła   obszerny list lub pismo  
  epolet ~u~y naramiennik przy mundurze niektórych armii  
  epos ~u~y epopeja  
  epuzer ~a~y kandydat do małżeństwa  
h~t~ erb ~u~y pierwiastek chemiczny  
b~c~j~k~m~s~t~z~ż~ erem ~u~y pustelnia, samotnia  
  eremita   pustelnik  
  erg ~a~i~o~u jednostka pracy  
b~c~d~l~n~p~s~ erka   ambulans reanimacyjny  
  erlang ~i~u jednostka średniego natężenia ruchu telefonicznego MAAW
  erynia   bóstwo chtoniczne, mścicielka MAAW
  esica   część jelita grubego mająca kształt litery S  
  esówka   rodzaj dachówki ceramicznej MAAW
h~t~ ester   związek powstały z reakcji alkoholu i kwasu  
  estyma   poważanie, szacunek  
  eszelon ~u~y wojskowa jednostka transportowa ( pociąg, autokolumna ) Adore
  etamina   lekka, przejrzysta tkanina bawełniana lub wełniana  
  etatyzm ~u~y regulowanie przez państwo życia gospodarczego  
  etażerka   mebel z kilkoma otwartymi półkami na książki, papiery  
  etiologia   dział medycyny badający przyczyny chorób  
  etola   rodzaj szala futrznego, narzutka futrzana  
  eugenika   teoria głosząca możliwość doskonalenia cech dziedzicznych  
  europ ~u~y pierwiastek chemiczny, srebrzysty metal  
l~ ewe   język afrykański  
Przedrostki Słowo Przyrostki Znaczenie Dzięki