SCRABBLE w Polsce

nieoficjalna strona polskich graczy w SCRABBLE

Strona tytułowa Turnieje
w 1997 roku
Polska
Federacja
Scrabble
Zasady
dopuszczalności
słów
Gdy nie widzisz
"polskich" literek
Regulaminy
turniejowe
Poprzednie
mistrzostwa

English
version
Lista
rankingowa
Kontakty
regionalne
Dozwolone
dwuliterówki
Jak powstaje
ranking?
Rekordy,
ciekawostki
Dozwolone
trzyliterówki

Lista dozwolonych trzyliterówek

Wskazania form podstawowych i słowników dla niektórych trzyliterówek
Na razie rozpoczynających na litery A, Ć, E, Ę, I, O, Ó, Ś, U, Y, Ź, Ż


Listy trzyliterówek niepewnych i niedopuszczalnych


Lista trzyliterówek niepewnych i niedopuszczalnych

INR - Nowy Słownik Ortograficzny PWN notuje odmienny rzeczownik rodzaju nijakiego "inro"; czy w dopełniaczu liczby mnogiej ma on formę INR, czy INER ?

MOB - w Słowniku Wyrazów Obcych (wydanie z roku 1980) znajdujemy hasło:
mob - wojsk. skrót słowa: mobilizacja a. mobilizacyjny.
W świetle obowiązujących reguł rozstrzygająca o dopuszczeniu tej trzyliterówki będzie odpowiedź na pytanie: jak się to słowo czyta, czy istnieje ono w formie "mob" w języku mówionym ?

PAJ - Słownik Ortograficzny PWN notuje odmienny rzeczownik rodzaju żeńskiego "paja", nie podając formy dopełniacza liczby mnogiej; czy brzmi on PAJ czy PAI ? Rozpatrywanie analogii nie daje odpowiedzi (raja - rai, ale faja - faj), natomiast odwołanie się do tabel odmian sugeruje formę bez końcówki, czyli PAJ.

Natomiast poniższe formy zostały uznane za dopuszczalne jedynie na mocy decyzji naszego konsultanta prof. Saloniego, a ponieważ nie znajdują potwierdzenia w dopuszczalnych słownikach, to na razie ich używanie podczas oficjalnych turniejów jest wysoce ryzykowne:

BAŹ - druga obok "bazi" forma dopełniacza liczby mnogiej od "bazia"
COL - forma dopełniacza liczby mnogiej od "cola"
DUG - druga obok "duh" forma dopełniacza liczby mnogiej od "duha" (?)
NÓŹ - forma dopełniacza liczby mnogiej od "nózia"
ONĘ - druga obok "oną" forma biernika liczby pojedynczej od "ona" jako zaimka wskazującego odmienianego jak przymiotnik
OWĘ - druga obok "ową" forma biernika liczby pojedynczej od "owa" jako zaimka wskazującego odmienianego jak przymiotnik
OWY - inna forma zaimka wskazującego "ów"
TRU - druga obok "teru" forma dopełniacza liczby pojedynczej od "ter"
TRY - druga obok "tery" forma mianownika liczby mnogiej od "ter"; prof. Saloni uważa natomiast, że zwrot "w try miga" jest rusycyzmem i TRY jako jego część jest słowem niedopuszczalnym w SCRABBLE

Lista trzyliterówek niedopuszczalnych
(choć czasem układanych)

BAC - forma dopełniacza liczby mnogiej od "baca" (poprawna forma to "baców")
BOŚ - "bo" z końcówką "-ś" (brak w słownikach)
DAN - stopień w judo (brak w słownikach)
HYR - gwarowo: pogłoska, plotka (brak w słownikach)
KŁU - forma celownik liczby pojedynczej od "kieł" (poprawna forma to "kłowi")
MUU - wyraz naśladujący muczenie krowy (brak w słownikach)
NAJ - forma dopełniacza liczby mnogiej od "naja" - spotykanej gdzieniegdzie nazwy okularnika indyjskiego (brak w słownikach)
NUD - forma dopełniacza liczby mnogiej od "nuda" (poprawna forma to "nudów")
SRU - część wyrażenia "no to sru!" (brak w słownikach)
TAS - część wyrażenia "karty w tas" (brak w słownikach)
WOK - rodzaj głębokiej patelni (brak w słownikach)
ZEK - pensjonariusz zakładu karnego (brak w słownikach)
ŻEŚ - "że" z końcówką "-ś" (brak w słownikach)


Masz pytania, uwagi, propozycje ?
Napisz !


maczu@geocities.com

This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page
1