SCRABBLE w Polsce

nieoficjalna strona polskich graczy w SCRABBLE

Strona tytułowa Turnieje
w 1997 roku
Polska
Federacja
Scrabble
Zasady
dopuszczalności
słów
Gdy nie widzisz
"polskich" literek
Regulaminy
turniejowe
Poprzednie
mistrzostwa

English
version
Lista
rankingowa
Kontakty
regionalne
Dozwolone
dwuliterówki
Jak powstaje
ranking?
Rekordy,
ciekawostki
Dozwolone
trzyliterówki

Lista dozwolonych trzyliterówek

Wskazania form podstawowych i słowników dla niektórych trzyliterówek
Na razie rozpoczynających na litery A, Ć, E, Ę, I, O, Ó, Ś, U, Y, Ź, Ż


Listy trzyliterówek niepewnych i niedopuszczalnych


Wskazania form podstawowych i słowników dla niektórych trzyliterówek

Poniższa lista obejmuje jedynie trzyliterówki, które nie są formami podstawowymi notowanymi przez Nowy Słownik Ortograficzny PWN.
Jeżeli forma podstawowa dla danej trzyliterówki w ogóle nie występuje w Nowym Słowniku Ortograficznym PWN, to podane jest skrótowe oznaczenie słownika, w którym można ją znaleźć:

SJP - Słownik Języka Polskiego (3-tomowy z suplementem)
SWO - Słownik Wyrazów Obcych
SWON - Słownik Wyrazów Obcych - Wydanie Nowe
SPP - Słownik Poprawnej Polszczyzny
MSJP - Mały Słownik Języka Polskiego
Wszystkie pozycje wydane przez PWN w roku 1980 lub później

A

ABO - "abo" (najnowsze wydanie SJP, lub suplement niektórych wcześniejszych wydań)
AFT - "afty"
AGĄ - "aga"
AGĘ - "aga"
AGI - "aga"
AGO - "aga"
ALĄ - "ala"
ALB - "alba"
ALĘ - "ala"
ALF - "alfa"
ALG - "alga"
ALI - "ala"
ALK - "alka"
ALO - "ala"
ANI - "ani" (SJP)
ANO - "ano" (SJP)
ANS - "ansa"
ANT - "anta"
ARĄ - "ara"
ARB - "arba"
ARĘ - "ara"
ARF - "arfa"
ARK - "arka"
ARO - "ara"
ARS - "arsa" (SWON)
ARY - "ar", "ara"
ASA - "as"
ASY - "as"
AUR - "aura"

Ć

ĆMĄ - "ćma"
ĆMĘ - "ćma"
ĆMI - "ćmić"
ĆMO - "ćma"
ĆMY - "ćma"
ĆPA - "ćpać"

E

ERĄ - "era"
ERĘ - "era"
ERO - "era"
ERY - "era"
ESU - "es"
ESY - "es"
ETĄ - "eta"
ETĘ - "eta"
ETO - "eta"
ETY - "eta"

Ę

ĘSI - "ęsi" (SJP)

I

ICH - "oni"
IDĄ - "iść"
IDĘ - "iść"
IDU - "id"
IDY - "id"
IDŹ - "iść"
IGR - "igra"
III - "i" (SJP)
IKR - "ikra"
ILU - "ile"
IŁU - "ił"
IŁY - "ił"
IMA - "imać"
IMĆ - "imć" (SJP)
IRG - "irga"
IWĄ - "iwa"
IWĘ - "iwa"
IWO - "iwa"
IWY - "iwa"
IZB - "izba"

O

OAZ - "oaza"
OBŁ - "obło"
OBU - "oba"
OĆM - "oćma"
ODĄ - "oda"
ODE - "ode" (SJP)
ODĘ - "oda"
ODM - "odma"
ODO - "oda"
ODR - "odra"
ODY - "oda"
OHM - "ohm" (SWO)
OKA - "oko"
OKU - "oko"
OMA - "om"
OMU - "om" (MSJP)
OMY - "om"
ONĄ - "on, ona, ono" (SJP, MSJP)
OPU - "op" (SWO)
OPY - "op" (SWO)
ORD - "orda"
ORF - "orfa"
ORZ - "orać"
OSĄ - "osa"
OSĘ - "osa"
OSI - "oś"
OSO - "osa"
OSP - "ospa"
OSY - "osa"
OWA - "ów, owa, owo" (SPP, SJP)
OWĄ - "ów, owa, owo" (SPP, SJP)
OWE - "ów, owa, owo" (SPP, SJP)
OWI - "ów, owa, owo" (SPP, SJP)
OWO - "ów, owa, owo" (SPP, SJP)
OZU - "oz"
OZY - "oz"

Ó

ÓCZ - "oko"

Ś

ŚLĄ - "słać"
ŚLE - "słać"
ŚLĘ - "słać"
ŚMO - "śmo" (SJP)
ŚNI - "śnić"
ŚPI - "spać"

U

UCH - "ucho", "ucha"
UCZ - "uczyć"
UDA - "udać", "udo"
UDU - "udo"
UFA - "ufać"
UJE - "ujeść"
UJM - "ujma"
ULA - "ul"
ULE - "ul"
ULG - "ulga"
ULI - "ul"
ULU - "ul"
ULW - "ulwa"
URN - "urna"
UST - "usta"
UTA - "uta" (SWON)
UTĄ - "uta" (SWON)
UTĘ - "uta" (SWON)
UTO - "uta" (SWON)
UTY - "uta" (SWON)
UZD - "uzda"

Y

YAM - "yam" (SWO)
YIN - "yin" (SWON)

Ź

ŹGA - "źgać"
ŹLI - "zły"

Ż

ŻAB - "żaba"
ŻĄŁ - "żąć"
ŻĄP - "żąp" (SPP)
ŻEŃ - "żenić"
ŻĘĆ - "żęcie"
ŻGA - "żgać"
ŻNĄ - "żąć"
ŻNĘ - "żąć"
ŻON - "żona"
ŻRĄ - "żreć"
ŻRE - "żreć"
ŻRĘ - "żreć"
ŻUĆ - "żuć"
ŻUJ - "żuć"
ŻUŁ - "żuć"
ŻUP - żupa"
ŻYJ - "żyć"
ŻYŁ - "żyć", "żyła"
ŻYR - "żyro"
ŻYT - "żyto"
ŻYW - "żywić"


Masz pytania, uwagi, propozycje ?
Napisz !


maczu@geocities.com

This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page
1